دستورالعمل شرکت صرافی ملی ایران

  • اصل کارت ملی هوشمند فرد متقاضی( افرادی که تاکنون موفق به دریافت کارت هوشمند خود نشده اند، اصل شناسنامه به همراه رسید ممهور شده درخواست تعویض کارت ملی)
  • تلفن همراه ( سیم کارت ) ثبت شده و فعال بنام شخص متقاضی
  • کارت عابر بانک عضو شبکه شتاب بنام شخص متقاضی و بدون محدودیت سقف برداشت تا معادل ریالی ارز خریداری شده.
  • چنانچه به هر دلیلی خارج از کنترل این صرافی( قطع برق، قطع اینترنت، لغو مجوز فروش ارز توسط مراجع ذیصلاح و ....) درخواست متقاضیان قابلیت اجرا نداشته باشد مسوولیتی بر عهده این شرکت نخواهد بود.